Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate)

Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local Petroșani (adoptate)

 

Nr. Hotărârii Data Inițiator Conținut Obs.
HCL nr. 137/2020
HCL nr. 136/2020 27.08.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 135/202 20.08.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2020-2021
HCL nr. 134/2020 05.08.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul municipiului Petroșani, cuprins în fișa de proiect pentru realizarea investiției Dezvoltarea mobilității urbane în Municipiul Petroșani, care va fi depusă la ADR Vest în vederea obținerii sprijinului financiar pentru întocmirea documentațiilor tehnice prin POAT 2014-2020
HCL nr. 133/2020 05.08.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 132/2020 29.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 131/2020 29.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Înfiinţarea societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L.
HCL nr. 130/2020 29.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 129/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea proiectului „Consolidarea Capacității Sistemului Medical Public de gestionare a Situației de Urgență” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL nr. 128/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pascu Viorel şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 127/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Casarea unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor
HCL nr. 126/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Petroşani
HCL nr. 125/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani
HCL nr. 124/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea execuției Bugetului local și a Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii și Subvenții al Municipiului Petroșani pe trimestrul II 2020
HCL nr. 123/2020 06.07.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 122/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020
HCL nr. 121/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Revocarea HCL nr. 115/2020 privind aderarea Municipiului Petroşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
HCL nr. 120/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Revocarea HCL nr. 114/2020 pentru abrogarea HCL 53/2020 privind aprobarea modalității de gestiune prin gestiune directă a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroșani, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani cât și a Caietului de sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani
HCL nr. 119/2020 25.06.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Repartizarea unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
HCL nr. 118/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 43 248,70 lei reprezentând diferenţa cotei părţi suportate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei necesară finalizării lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr. 20, strada Păcii din municipiul Petroşani
HCL nr. 117/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 116/2020 25.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 115/2020 05.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aderarea Municipiului Petroşani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Revocată prin HCL 121/2020
HCL nr. 114/2020 05.06.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Abrogarea HCL 53/2020 privind aprobarea modalității de gestiune prin gestiune directă a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroșani, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani cât și a Caietului de sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani Revocată prin HCL 120/2020
HCL nr. 113/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT Municipiul Petroşani şi Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu”
HCL nr. 112/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui protocol de asociere între municipiul Petroşani şi municipiile Vulcan, Lupeni şi oraşele Petrila, Aninoasa, Uricani în vederea constituirii zonei metropolitane Valea Jiului
HCL nr. 111/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL nr. 110/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Propunerea calificativului de evaluare a secretarului general al UAT Municipiul Petroşani, pentru anul 2019
HCL nr. 109/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2020
HCL nr. 108/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2020
HCL nr. 107/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 11/2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 398 mp situat în str. Dacia – fn, notat în CF 65841 Petroşani, nr. cadastral 65841
HCL nr. 106/2020 29.05.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 984/13.12.2002 încheiat cu SC Next Tip Top SRL
HCL nr. 105/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Atribuirea în folosinţă gratuită către Biserica Creştină Penticostală Betania a unor imobile situate în Petroşani, str. Dacia, nr. 9
HCL nr. 104/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea art.1 al HCL nr. 81/2020 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare
HCL nr. 103/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Petroşani
HCL nr. 102/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani
HCL nr. 101/2020 29.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 100/2020 18.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea reducerii cuantumului chiriei pentru terenul aferent teraselor sezoniere pentru anul 2020 cu 90%
HCL nr. 99/2020 18.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acordarea unui număr de 10 măști de protecție facială persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale, în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 Completată prin HCL 163/2020
HCL nr. 98/2020 13.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 15 500 lei, în vederea organizării zilei denumită generic „Ziua Familiei”
HCL nr. 97/2020 13.05.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 96/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Desemnarea a doi consilieri locali în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Municipiul Petroşani, pentru anul 2019 Revocată prin HCL  109/2020
HCL nr. 95/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea pct. 1, lit.a din Anexa 1 la HCL nr. 6/2020, privind stabilirea situațiilor deosebite și criteriile în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local
HCL nr. 94/2020 29.04.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 259/28.03.2018
încheiat cu S.C. ELIGAT PROD S.R.L.
HCL nr. 93/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 278/2019 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuință situat în str. Peștera Bolii, nr. 3, ap. 7
HCL nr. 92/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 10/2020 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuință situat în str. Peștera Bolii, nr. 3, ap. 18
HCL nr. 91/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 364/2019 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 126 mp situat în str. Radu Șapcă, nr. 5/2, notat în CF 65872 Petroşani, nr. cadastral 65872
HCL nr. 90/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 366/2019 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 153 mp situat în str. Oituz – fn, notat în CF 65882 Petroşani, nr. cadastral 65882
HCL nr. 89/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 365/2019 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60 mp situat în str. Oituz – fn, notat în CF 65881 Petroşani, nr. cadastral 65881
HCL nr. 88/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu – fn, notat în CF nr. 63868 Petroșani, nr. cadastral 63868
HCL nr. 87/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în strada Aleea Pinului – fn, notat în CF nr. 63438 Petroșani, nr. cadastral 63438
HCL nr. 86/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în strada Slătinioara – fn, notat în CF nr. 63434 Petroșani, nr. cadastral 63434
HCL nr. 85/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Valea Jiului a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90
HCL nr. 84/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc Petroşani a spaţiului situat în Petroşani, str. Aviatorilor, nr. 12 A Revocată prin HCL  108/2020
HCL nr. 83/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani
HCL nr. 82/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea reglementării serviciilor de transport public în regim de taxi în municipiul Petroșani
HCL nr. 81/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare Completată prin HCL 104/2020
HCL nr. 80/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara
HCL nr. 79/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea execuției Bugetului local și a Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii și Subvenții al Municipiului Petroșani pe trimestrul I, 2020
HCL nr. 78/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 77/2020 29.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 76/2020 10.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prorogării termenelor de plată pentru ratele redevenţelor, a chiriilor scadente şi a taxei de salubrizare în perioada stării de urgenţă declarată potrivit prevederilor Decretului Preşedintelui României nr.  195/2020 până la data de 30 iunie 2020
HCL nr. 75/2020 10.04.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 74/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 1920/17.04.2013 încheiat cu Asociaţia „Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul”
HCL nr. 73/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei Acordului de parteneriat nr. 4574/21.03.2018 încheiat între Municipiul Petroşani şi SC MARCOM FANTASTIC SRL București
HCL nr. 72/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Vulcan și UAT Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă Modificată prin HCL 156/2020
HCL nr. 71/2020 30.03.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 76/07.07.2009 încheiat cu C.M.I. ODAE LĂCRĂMIOARA și C.M.I. VANKO IOAN
HCL nr. 70/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării tarifului de depozitare a deşeurilor propus de operatorul serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului)
HCL nr. 69/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Repartizarea unor locuinţe sociale, aprobarea unui schimb de locuinţă, a unor reatribuiri şi a unei recazări de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
HCL nr. 68/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui contract de asociere între UAT Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi UAT Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru realizarea în municipiul Petroșani a obiectivului de investiții „Realizarea lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a străzii Maleia”
HCL nr. 67/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui contract de asociere între UAT Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi UAT Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru realizarea în municipiul Petroșani a obiectivului de investiții „Realizarea lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a străzilor: Lunca, Anton Pann, Cuza–Vodă şi Cărbunelui”
HCL nr. 66/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei, a statului de funcţii și aprobarea numărului de personal din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani
HCL nr. 65/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea art. 1 al HCL nr. 3/2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara
HCL nr. 64/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea contului anual de execuție al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe anul 2019
HCL nr. 63/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
HCL nr. 62/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 61/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea Anexei la HCL nr. 265/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani
HCL nr. 60/2020 30.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL nr. 59/2020 11.03.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100 000 lei pentru gestionarea situaţiilor generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-19 în Municipiul Petroşani
HCL nr. 58/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Petroșani în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în comisia de contestații
HCL nr. 57/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5 000 lei în vederea participării echipei de robotică de la Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani la etapa naţională de robotică, ce va avea loc la Cluj–Napoca în perioada 27-29 martie 2020
HCL nr. 56/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – „Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, Str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
HCL nr. 55/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6 000 lei în vederea participării echipei „ALPHABIT” de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani la etapa naţională de robotică, ce va avea loc la Cluj–Napoca în perioada 26-30 martie 2020
HCL nr. 54/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea UAT Municipiul Petroşani pe o perioadă de 3 ani
HCL nr. 53/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modalității de gestiune prin gestiune directă a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroșani, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani cât și a Caietului de sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani Abrogată prin HCL 114/2020
HCL nr. 52/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani ca urmare a reevaluării acestora
HCL nr. 51/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat în administrarea Colegiului Naţional de Informatică „Carmen Sylva” a două centrale termice pe gaz
HCL nr. 50/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1 520 lei în vederea organizării de către Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” a Zilei Internaţionale a Francofoniei, în data de 20 martie 2020
HCL nr. 49/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numărului de personal din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani
HCL nr. 48/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL nr. 47/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acordarea medaliei „PRO URBE” Preasfinţiei Sale Gurie Georgiu, Episcopul Devei şi Hunedoarei
HCL nr. 46/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Îndreptarea erorii materiale înscrisă în HCL nr. 372/2019
HCL nr. 45/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Revocarea HCL nr. 251/2015
HCL nr. 44/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr. 1, C.M.I. Dr. Gheorghiu Constantin
HCL nr. 43/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr. 1, C.M.I. Dr. Rebrişoreanu Angela
HCL nr. 42/2020 27.02.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 193/27.03.2015 încheiat cu dl Catană Grigore
HCL nr. 41/2020 27.02.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 63 mp situat pe str. 1 Decembrie 1918, bloc 87 parter, în vederea amenajării unei terase, către soţii Iordache Constantin–Siminel şi Rodica
HCL nr. 40/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acceptarea de către Municipiul Petroşani a ofertei de donaţie a unui imobil – statuia „Sfânta Varvara” aflată în proprietatea Parohiei Romano – Catolice Petroşani
HCL nr. 39/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Devizelor generale privind cheltuielile necesare pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă, în Municipiul Petroşani, str. George Enescu şi str. Transilvaniei
HCL nr. 38/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea Anexei la HCL 451/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani
HCL nr. 37/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea art.1, pct.4 al HCL nr. 350/2019 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2020
HCL nr. 36/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a taxei de salubrizare
HCL nr. 35/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani
HCL nr. 34/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea și prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroșani – domeniul culte”, criteriile specifice de evaluare, selecţie şi atribuire
HCL nr. 33/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani
HCL nr. 32/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
HCL nr. 31/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea repartizării pe centrele de execuție bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost per elev/preşcolar/antepreşcolar/an
HCL nr. 30/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2019-2020 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
HCL nr. 29/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2020-2021
HCL nr. 28/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Programului comun pe anul 2020 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota
HCL nr. 27/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2020 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”
HCL nr. 26/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2020
HCL nr. 25/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2020 la nivelul municipiului Petroșani
HCL nr. 24/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 41 246 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020
HCL nr. 23/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20 000 lei în vederea premierii dlui prof. Aurelian Epuraş şi a unor elevi cu rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale
HCL nr. 22/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1 500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan „Pro – Parâng” Petroşani a „Serbărilor Zăpezii 2020” şi a „Cupei Pro Parâng 2020” în luna martie 2020
HCL nr. 21/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019
HCL nr. 20/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea art. 1 al HCL nr. 3/2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara
HCL nr. 19/2020 27.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani
HCL nr. 18/2020 14.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Modificarea Anexei la HCL nr. 270/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – „Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
HCL nr. 17/2020 14.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 68,29 mp situat în Petroşani, str. Constructorul nr. 2, către Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Municipală Petroşani
HCL nr. 16/2020 14.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Acordarea unor beneficii sociale
HCL nr. 15/2020 14.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6 000 lei în vederea participării echipei Clubului de Robotică din cadrul Colegiului Naţional de Informatică „Carmen Sylva” la un concurs ce va avea loc la Timişoara în perioada 21.02 – 23.02.2020
HCL  nr. 14/2020 14.02.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021 – 2023
HCL  nr. 13/2020 23.01.2020 Florin Nicolae, VICEPRIMARUL municipiului PETROȘANI Completarea HCL nr. 333/2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp situată în Masivul Parâng, zona C, în vederea amplasării unui apreschi
HCL  nr. 12/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării unui imobil situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr. 120, către dl Vladislav Milu
HCL  nr. 11/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 398 mp situat în str. Dacia, fn, notat în CF 65841 Petroşani, nr. cadastral 65841 Completată prin HCL 107/2020
HCL  nr. 10/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuinţă situat în strada Peştera Bolii, nr. 3, ap. 18 Completată prin HCL 92/2020
HCL nr. 9/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13894/2011 încheiat cu Partidul Naţional Țărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Petroşani
HCL nr. 8/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, către Partidul Socialist Român
HCL  nr. 7/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Alba-Hunedoara a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90
HCL nr. 6/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Stabilirea situaţiilor deosebite şi criteriile în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local Modificată prin HCL  95/2020
HCL  nr. 5/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8 000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de AS Bike & Run Petroşani a competiţiei „Parângul Night Challenge”
HCL nr. 4/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 49 495,20 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020
HCL  nr. 3/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea contribuţiei Consiliului Local al municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara Modificată prin HCL 65/2020
HCL  nr. 2/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20 803 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020
HCL nr. 1/2020 23.01.2020 Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi, PRIMARUL municipiului PETROȘANI Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2020

Comentariile sunt închise.