Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului

Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului – 2020

 

Nr. Dispoziţiei Data Conținut Obs.
705
704
703
702
701
700
699
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
681 10.09.2020
680 10.09.2020
679 10..09.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Petca Aneta
678 10.09.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 11 septembrie 2020, ora 12
677 09.09.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
676 09.09.2020 Împuternicirea dnei Sinela Viezuran, inspector în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu preluarea atribuțiilor dnei Aurora Puiu-Drăghicescu, Șef Serviciu și cu drept de semnătură a documentelor în numele acesteia, în perioada 15 septembrie 2020 – 25 septembrie 2020
675 08.09.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dnei Dănilă Eugenia
674 08.09.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 8 septembrie 2020, ora 15
673 07.09.2020 Constituirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, cod SMIS 119885, pe loturi
672 07.09.2020 Constituirea comisiei de punere în posesie a terenului restituit prin Dispoziția nr. 1041/2005
671 07.09.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Gabor Gheorghe
670 07.09.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Birta Marius-Elvis
669 07.09.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Fîță Doru
668 07.09.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Crețu Viorica
667 04.09.2020 Aprobarea Metodologiei de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele/familiile fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A.)
666 04.09.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Trosin Mirela
665 04.09.2020 Stabilirea dreptului la ajutrorul social păentru familia dlui Lingurar Dorel
664 04.09.2020 Aprobarea Metodologiei de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic (S.N.S.E.D.)
663 03.09.2020 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef birou gr. II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Biroul ordine și liniște publică, pază a bunurilor de către dl Bacriș Gheorghe
662 03.09.2020 Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef serviciu gr. II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Serviciul Poliția Locală de către dl Stăncioi Nicolae
661 03.09.2020 Încetarea suspendării raportului de serviciu al funcționarului public de conducere Neag Dorel Gică
660 03.09.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Șerban Nicușor
659 03.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Șerban Serena-Antonela
658 03.09.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Muntean Mia
657 03.09.2020 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuării concediului de odihnă al asistenților personali
656 02.09.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
655 01.09.2020 Promovarea temporară a doamnei Piț Loredana, în funcția publică de conducere vacantă de director executiv, gr. II, în cadrul Direcției de Asistență Socială Petroșani
654 01.09.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 2 septembrie 2020, ora 14
653 01.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Diaconu Răducu
652 01.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Dobre Mihaela
651 31.08.2020 Acordarea indemnizației lunare drei Onosă Lorena-Ioana
650 31.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Brie-Danci Ion
649 31.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Avramescu Ion
648 31.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Găman Monica-Mihaela
647 31.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Jurca Lenuța-Angelica
646 31.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bagi Nicoleta Melinda
645 31.08.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Muntean Anișoara
644 31.08.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
643 31.08.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
642 28.08.2020 Aprobarea Planului de Servicii întocmit pentru minorul Stănilă Cosmin Andrei în vederea prevenirii separării acestuia de tatăl său
641 28.08.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Deak Gabriela-Terezia
640 28.08.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Voicu Carmen
639 28.08.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Răduță Petre
638 28.08.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Burlec-Dănuț Anica
637 28.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Dreptate Viorica
636 28.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Ștefan Ana
635 27.08.2020 Constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani, organizat în data de 30 septembrie 2020
634 26.08.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
633 26.08.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 27 august 2020, ora 11
632 25.08.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
631 25.08.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 31 august 2020, ora 13
630 24.08.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru dl Teodorescu Ioan-Puiu
629 24.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Popescu Luca
628 21.08.2020 Încetarea mutării temporare a dnei Dudas Gianina Florentina în cadrul Compartimentului informatic
627 21.08.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Mraz Cristina
626 21.08.2020 Modificarea Dispoziției nr. 563/2020 privind adoptarea unor măsuri pentru organizarea în bune condiții în municipiul Petroșani a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, din luna septembrie 2020
625 21.08.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Culda Marina
624 21.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Suciu Daniela
623 21.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Altman Cristina-Anamaria
622 21.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Machedon Maricica
621 20.08.2020 Constatarea încetării dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Lingurar Dorel
620 20.08.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Cocea Daniela
619 19.08.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 20 august 2020, ora 11
618 19.08.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Florean Eleonora-Mariana
617 19.08.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Muntean Maria-Neluța
616 19.08.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Mărioara
615 19.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Mîrza Maria
614 19.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Dragomir Marina
613 17.08.2020 Stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile organizate în luna septembrie 2020 pentru autoritățile administrației publice locale
612 17.08.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Liteanu Iulia-Lidia
611 17.08.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Pintilie Georgel
610 13.08.2020 Rectificarea actului de deces nr. 517/23.09.2015 privind pe numita Șandor Ana
609 13.08.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 13 august 2020, ora 16
608 12.08.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
607 12.08.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Buzărin Dumitru
606 12.08.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Barna Melinda-Maria
605 11.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Radu Ribana
604 11.08.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chiriac Florentina
603 11.08.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Nătângă Florentina-Mia
602 11.08.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Recea Erike-Susana
601 07.08.2020 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de serviciu al domnului Pop Alexandru Ioan, consilier clasa I, gradul profesional superior
600 07.08.2020 Propunerea membrilor aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție nr. 6 Petroșani
599 06.08.2020 Acordarea autorizației de transport persoane STEFAN M.A.MARIAN P.F.A.
598 06.08.2020 Acordarea autorizației de transport persoane GRECU PETRE P.F.A.
597 05.08.2020 Încetarea plății indemnizațieilunare acordată dnei Rus Marta
596 05.08.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Marchiș Aida
595 05.08.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Tiron Toader
594 05.08.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Fîță Doru
593 05.08.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Gabor Gheorghe
592 05.08.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Mihăilă Neluțu-Lucian
591 05.08.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Crețu Viorica
590 05.08.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Stan Maria
589 05.08.2020 Constituirea comisiei de participare la actualizarea “Procesului-verbal de Constatare și Identificare” a sectoarelor de drum DN66 km 125+990-136+000 și DN7A km 105+120-108+894, care au trecut din domeniul public al statului și administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara prin Secția de Drumuri Naționale Deva în domeniul public al statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroșani
588 04.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Șerban Nona-Natalia
587 04.08.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Abucurii Mihaela-Lăcrămioara
586 04.08.2020 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuării concediului de odihnă al asistenților personali
585 04.08.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 5 august 2020, ora 12
584 03.08.2020 Împuternicirea funcționarilor publici din cadrul Serviciului Poliția Locală Petroșani să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Regulamentul privind condițiile de amplasare și funcționare a teraselor sezoniere în zona pietonală a Municipiului Petroșani, aprobat prin HCL nr. 89/2013
583 03.08.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
582 03.08.2020 Împuternicirea funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Petroșani pentru înregistrarea și actualizarea datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral
581 31.07.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Vuculescu Vali-Nicoleta
580 30.07.2020 Numirea temporară a dlui Bărăscu Adrian-Viorel în funcția de conducere contractuală de șef serviciu în cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Petroșani
579 30.07.2020 Suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public de execuție Baazaoui Carmen-Vidra
578 30.07.2020 Suspendarea raportului de serviciu al dlui Coandrasi Ioan
577 30.07.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Mureșan Petre-Sorin
576 30.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Muntean Costică
575 30.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Căldărar Adrian-Sorin
574 30.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Muntean Camelia-Elena
573 29.07.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
572 29.07.2020 Detașarea dlui Crețu Marcel-Sorin din cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Petroșani în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
571 29.07.2020 Nominalizarea persoanei care va utiliza semnătura electronică achiziționată în cadrul proiectului “ePAS – eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria Municipiului Petroșani” Cod SIPOCA 642/Cod MySMIS 127741
570 29.07.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
569 29.07.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Șerban Aurel
568 29.07.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Molfa Bianca Cireașa
567 29.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Licuț Teodora-Lenuța
566 29.07.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Licuț Teodora-Lenuța
565 28.07.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară, convocată de îndată pentru data de 29 iulie 2020, ora 12:00
564 27.07.2020 Delegarea calității de reprezentant al Municipiului Petroșani în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara
563 27.07.2020 Adoptarea unor măsuri pentru organizarea în bune condiții în municipiul Petroșani a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, din luna septembrie 2020 Modificată prin Dispozițiile 626/2020 și 694/2020
562 27.07.2020 Recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei pentru dna Selaje Raisa
561 27.07.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Pâclișan Gheorghe
560 27.07.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Toi Vandana
559 27.07.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Cojocariu Cristina
558 27.07.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Anișoara
557 27.07.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Miu Florentina
556 24.07.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Ulrich Ildiko
555 23.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Chirica Dumitru
554 23.07.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Seliște Ioan
553 22.07.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Bațai Daniela
552 22.07.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată drei Costea Oana-Diana
551 21.07.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Șchiopu Valeria
550 21.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Kovacs Erno
549 21.07.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Șchiopu Valeria
548 20.07.2020 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de licitație publică privind vânzarea terenului în suprafață de 60,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Oituz, fn, notat în C.F. 65881 Petroșani, nr. cadastral 65881, privind vânzarea terenului în suprafață de 153,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Oituz, fn, notat în C.F. 65882 Petroșani, nr. cadastral 65882 și privind vânzarea terenului în suprafață de 398,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Dacia, fn, notat în C.F. 65841 Petroșani, nr. cadastral 65841
547 20.07.2020 Nominalizarea persoanelor care vor fi instruite în vederea adsministrării și utilizării sistemelor informatice realizate și implementate prin proiectul “ePAS – eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria Municipiului Petroșani” Cod SIPOCA 642/Cod MySMIS 127741
546 20.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Popa Alexandra-Ioana
545 20.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Tartarian Bianca-Lorena
544 17.07.2020 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Kovacs Iolanda
543 17.07.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Furdui Alexe
542 17.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Niculescu Ioan
541 17.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Gălățan Dorel
540 17.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Pica Ana
539 16.07.2020 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de licitație publică privind vânzarea imobilului locuință, situat în str. Peștera Bolii, nr. 3, ap.7, în suprafață utilă de 25,30 mp, suprafață construită de 30,0 mp, notat în C.F. 63135 Petroșani, nr. cadastral 63135-C1, privind vânzarea imobilului locuință, situat în str. Peștera Bolii, nr. 3, ap.18, în suprafață utilă de 41,42 mp, suprafață construită de 51,0 mp, notat în C.F. 63130 Petroșani, nr. cadastral 63130-C1, și privind vânzarea terenului în suprafață de 126,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Radu Șapcă, nr. 5/2, notat în C.F. 65872 Petroșani, nr. cadastral 65872
538 16.07.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Stohor Mariana
537 16.07.2020 Acordarea retroactivă a indemnizației lunare pe anul 2018 dnei Herlea Elena
536 16.07.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Schultz Julieta-Monica
535 13.07.2020 Menținerea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Măturar Silvia
534 13.07.2020 Încetarea unor dreptulri de asistență socială pentru familia dnei Mucuța Gabriela
533 13.07.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Marton Margit
532 13.07.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Varadi Juliska
531 13.07.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
530 09.07.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Bogdan Victor
529 09.07.2020 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorii Mozeș Adina Roxana, Mozeș Liviu Ionuț, Mozeș Cristian Florin, Mozeș Andrei Gabriel și Mozeș Cristina Maria în vederea prevenirii separării acestora de familie
528 08.07.2020 Încetarea suspendării raportului de serviciu al dlui Obrocea Ion
527 08.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Gafița Maria
526 07.07.2020 Modificarea Dispoziției nr. 253/2019 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Petroșani
525 07.07.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Teodorescu Ioan-Puiu
524 07.07.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dna Varadi Juliska
523 07.07.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Tiron Toader
522 07.07.2020 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuării concediului de odihnă al asistenților personali
521 06.07.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de venituri și cheltuieli
520 06.07.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Blioju Cosmina-Adriana
519 02.07.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Cueru Veronica
518 02.07.2020 Modificarea Dispoziției nr. 497/2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate pentru realizarea proiectului “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” finanțat prin POR 2014 – 2020, P.I. 5.1.
517 02.07.2020 Instituirea curatelei pentru minora Isac Diana-Antonia-Elena
516 01.07.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
515 01.07.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 6 iulie 2020, ora 13
514 30.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Papură Leana
513 30.06.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
512 30.06.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Brățan Ioan
511 30.06.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Ghermec Victor-Aurelian
510 30.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Mîrza Maria
509 30.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Loghin Ioana-Cristina
508 30.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Moroz Ștefan
507 30.06.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Iacob Constantin
506 30.06.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Costea Ioana
505 30.06.2020 Încetarea raportului de serviciu al dnei Matei Ana-Marina
504 30.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Bulz Sidor
503 30.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Căldărar Doina
502 30.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Tănase Claudia
501 30.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Gorog Alexandru
500 30.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Tiron Toader
499 30.06.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Drăgoi Loredana-Tanța
498 29.06.2020 Încetarea suspendării raportului de serviciu al dnei Neag Luminița
497 29.06.2020 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” finanțat prin POR 2014 – 2020, P.I. 5.1. Modificată prin Dispoziția 518/2020
496 29.06.2020 Constituirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, cod SMIS 119886, pe loturi
495 29.06.2020 Constituirea Comisiei municipiului Petroșani pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
494 29.06.2020 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de licitație publică pentru atribuirea contractului de concesiune al terenului aferent imobilului cu destinație de garaj, în suprafață de 29,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței, notat în CF 65660 Petroșani, nr. cadastral 65660 și pentru atribuirea contractului de concesiune al terenului în suprafață de 14,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, lângă P.T. 18, în scopul suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj, notat în CF 65688 Petroșani, nr. cadastral 65688
493 29.06.2020 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de concesiune al unui spațiu administrativ, situat în imobilul din municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, biroul 29-30, în suprafață de 49,20 mp, în vederea funcționării unui birou, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Petroșani, notat în CF 3125 Petroșani, nr. topo. 343/53/2/4/26
492 29.06.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Răducu Nicolae
491 29.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Bumbu Anița
490 29.06.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Gabor Gheorghe
489 29.06.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
488 29.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Bulz Sidor
487 26.06.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Lica Paraschiva
486 26.06.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Coravu Alina-Maria
485 26.06.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Găman Monica-Mihaela
484 26.06.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Suciu Daniela
483 25.06.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată drei Burlan Loredana-Elena
482 25.06.2020 Constatarea încetării raportului de muncă al dlui Ghermec Mircea-Octavian
481 22.06.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
480 22.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Bruciu Paula-Alexandra
479 22.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bruciu Paula-Alexandra
478 22.06.2020 Constituirea comisiei de selecționare a documentelor din arhiva Primăriei municipiului Petroșani
477 19.06.2020 Modificarea art.1 pct.I din Dispoziția nr. 420/2020
476 19.06.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în şedinţa ordinară pentru data de 25 iunie 2020, ora 13
475 18.06.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Jitea Petru
474 18.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Moisă Elena Cirasela
473 18.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Gorog Alexandru
472 18.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Foiciuc Maria
471 18.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Puy Iosif
470 18.06.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
469 16.06.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Lingurar Dorel
468 15.06.2020 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Nyemczoczki Lăcrămioara-Daniela
467 12.06.2020 Desemnarea doamnei Șomodi Adina Simona pentru a opera actualizări în Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Petroșani
466 12.06.2020 Desemnarea dlui Manea Alexandru pentru a opera actualizări în Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Petroșani
465 12.06.2020 Desemnarea domnului Ambruș Arthur pentru a opera actualizări în Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Petroșani
464 11.06.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Cueru Veronica
463 11.06.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Vrăjitoriu Vasile
462 11.06.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru dl Teodorescu Ioan-Puiu
461 11.06.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Birta Marius-Elvis
460 11.06.2020 Numirea dlui dr. Ciugulea Nicolae în funcția de director medical interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
459 11.06.2020 Numirea dnei ec. Brașoveanu Angela în funcția de director financiar-contabil interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
458 11.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Neghină Nicoleta Andreea
457 11.06.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Mureșan Petre-Sorin
456 11.06.2020 Încetarea raportului de muncă al dnei Pandia Gheorghița
455 11.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Birta Victorița-Ancuța
454 11.06.2020 Acordarea indemnizației cuvenită persoanelor cu handicap grav pe perioada efectuării concediului de odihnă al asistenților personali
453 10.06.2020 Revocarea Dispoziției nr. 369/2020 pentru stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Rostaș Alexandra-Emanuela
452 09.06.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social acordat dlui Costea Augustin-Gheorghe
451 09.06.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Bogani Viorica-Ramona
450 09.06.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bogani Viorica-Ramona
449 09.06.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Hanăș Elena
448 09.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Rozalia
447 09.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Alexa Florica
446 09.06.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Feraru Doina
445 05.06.2020 Desemnarea doamnei jr. Paris Oana Maria de a aviza pentru legalitate documentele întocmite în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani
444 05.06.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
443 05.06.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Flueraș Zsuzsnna
442 05.06.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Ciocea Margit
441 05.06.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Muntean Anișoara
440 05.06.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Moldovan Andrei
439 05.06.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Lungu Cristina-Mădălina
438 05.06.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Căldărar Rozalia
437 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Muntean Lavinia
436 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Chereji Teodora-Gafia
435 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Chereji Florina-Maria
434 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Bîrcea Călina-Daniela
433 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Roncea Rodica
432 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Costache Ana Maria
431 04.06.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna David Ildiko
430 04.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Azamfirii Daniela-Lidia
429 04.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Danciu Ionela Anamaria
428 04.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Muntian Ion-Cosmin
427 04.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Deatc Codruța-Andreea
426 04.06.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bulearcă Ana-Maria
425 04.06.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 5 iunie 2020, ora 10
424 03.06.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Călin Cristina Maria
423 03.06.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Lazăr Idalia
422 03.06.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Ciocea Margit
421 03.06.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Mate Maria
420 29.05.2020 Constituirea comisiei și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea cabinetelor medicale C.M.I. – Dr. Rebrișoreanu Angela și C.M.I. – Dr. Gheorghiu Constantin Modificată prin Dispoziția 477/2020
419 29.05.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Roman Raul Dorin
418 29.05.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
417 29.05.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Pricop Roxana Krisztina
416 29.05.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Preda Mirabela-Valeria
415 29.05.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Otvoș Clara
414 29.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Pricop Roxana Krisztina
413 29.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Florea Simona-Marinela
412 29.05.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Iordache Iuliana
411 29.05.2020 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi BLAJ FLORIAN AURELIAN P.F.A.
410 28.05.2020 Mutarea temporară a dnei Dudas Gianina Florentina în cadrul Compartimentului informatic
409 28.05.2020 Îndreptarea erorii materiale strecurată în preambulul Dispoziției nr. 389/2020 privind mutarea definitivă a domnului Manea Alexandru în cadrul Biroului disciplină în construcții, protecția mediului – Compartiment protecția mediului
408 27.05.2020 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de serviciu al dnei Paris Oana-Maria, consilier juridic cls. I, gradul profesional principal
407 27.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Nedelcu Loredana Antonela
406 27.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Banyai Caterina Gabriela
405 27.05.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Cherciu Elena Mihaela
404 27.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Lingurar Petrica-Marius
403 26.05.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Simu Ioan
402 22.05.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Niță Vasile
401 22.05.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 29 mai 2020, ora 10
400 21.05.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Losonczi Irina
399 20.05.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Răduț Paraschiva
398 20.05.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Apti Eden
397 20.05.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Perini Ludovic-Iosif
396 20.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Mozeș Iren
395 20.05.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei pentru dna Văcaru Otilia Mirela
394 18.05.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
393 18.05.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
392 18.05.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
391 18.05.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Anghel Elena
390 18.05.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Brie-Danci Ion
389 18.05.2020 Mutarea definitivă a domnului Manea Alexandru în cadrul Biroului disciplină în construcții, protecția mediului – Compartiment protecția mediului Modificată prin Dispoziția 409/2020
388 18.05.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 18 mai 2020, ora 13
387 15.05.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
386 14.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dnei Drăgoi Loredana-Tanța
385 14.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dlui Birta Victor-Valentin
384 13.05.2020 Numirea dlui Ambruș Arthur-Carol șef birou disciplină în construcții, protecția mediului
383 13.05.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al domnului Preda Cornel Ionuț
382 13.05.2020 Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia dnei Muntean Păulina
381 13.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Birta Victorița Ancuța
380 13.05.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Costea Augustin-Gheorghe
379 13.05.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Birta Marius-Elvis
378 12.05.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Leliuga Elena Ana
377 12.05.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 13 mai 2020, ora 11
376 12.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Bădic Silvia
375 12.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Stoica Viorica
374 12.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Muntean Maria-Neluța
373 11.05.2020 Încetarea contractului individual de muncă a dlui Kallos Zoltan Andrei
372 11.05.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 03.06.2020
371 11.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Preda Mirabela-Valeria
370 11.05.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Șerban Nicușor
369 11.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Rostaș Alexandra-Emanuela Revocată prin Dispoziția 453/2020
368 11.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dlui Vasiliu Claudiu-Ioan
367 08.05.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Kovacs Elisabeta-Ildiko
366 08.05.2020 Încetarea suspendării contractului individual de muncă al dnei Cocolan-Vreja Ilina-Alina
365 08.05.2020 Numirea dnei Bogdan Ileana-Crenguța în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, gradul profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Serviciul relații publice, cultură, relații externe
364 08.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dnei Macsim Elena-Vișinica
363 07.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Zilai Ana-Maria
362 07.05.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Savin Constantin
361 07.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dnei Moisă Florentina
360 07.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru dna Muntean Firuța-Loredana
359 07.05.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dnei Stoican Mirabela
358 07.05.2020 Revocarea Dispoziției 329/2020 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
357 06.05.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Blioju Cosmina-Adriana
356 06.05.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Bogani Viorica-Ramona
355 06.05.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Tiron Toader
354 05.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Moisă Elena-Cirasela
353 05.05.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Antofie Dorina
352 05.05.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
351 05.05.2020 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de serviciu al doamnei Huruială Eniko, consilier clasa I, gradul profesional superior
350 04.05.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 10.06.2020 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, cls.I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
349 04.05.2020 Acordarea autorizației de transport persoane BLAJ FLORIAN AURELIAN P.F.A.
348 30.04.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru dl Birta Victor
347 30.04.2020 Respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutor social pentru familia dlui Jurca Florin-Miron
346 30.04.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Ciocea Margit
345 30.04.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Coste Nadia-Florentina
344 30.04.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei pentru dl Bogani Aurel Marius
343 30.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Costache Ana Maria
342 30.04.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Vitez Iosif
341 30.04.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Blioju Cosmina-Adriana
340 29.04.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentrul dl Moroz Ștefan
339 29.04.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Sandor Lajos
338 29.04.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Stoenescu Vasile
337 29.04.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Muntean Marița
336 29.04.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Oltan Iren
335 29.04.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Păunescu Alin-Petru
334 29.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
333 28.04.2020 Încetarea raportului de serviciu al domnului Bunea Ion
332 28.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
331 28.04.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Nicula Anghel
330 28.04.2020 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Călin Diana-Roxana
329 27.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli Revocată prin Dispoziția 358/2020
328 23.04.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 29 aprilie 2020, ora 11
327 23.04.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Chirițoi Neculai
326 23.04.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Tucaliuc Mihaela-Virginia
325 23.04.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Anghelovici Dumitru
324 23.04.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Muntean Camelia-Elena
323 23.04.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Vițel Simona-Marieta
322 23.04.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Fodor Georgeta-Claudia
321 23.04.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei David Ildiko
320 23.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
319 23.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
318 23.04.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Mateciuc Gabriela
317 22.04.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
316 21.04.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Babeu Ioan
315 21.04.2020 Împuternicirea unor persoane de a realiza verificarea documentelor justificative înscrise în borderoul centralizator, prevăzut în Anexa la HG 201/2020, în vederea certificării îndeplinirii condițiilor de legalitate
314 13.04.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Pop Victoria
313 13.04.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Adam Claudiu Ion
312 13.04.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Dobre Nicolae Dănuț
311 13.04.2020 Aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
310 13.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Bîrcea Călina-Daniela
309 13.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Roncea Rodica
308 13.04.2020 Acordarea unui ajutor de înmormântare
307 13.04.2020 Suspendarea temporară a contractului individual de muncă al domnului Polifronie Radu pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
306 09.04.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Matei Ana-Maria
305 09.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Chereji Teodora-Gafia
304 09.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Chereji Florina-Maria
303 09.04.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Macsim Zalina-Luminița
302 09.04.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Miorcăneanu Ileana
301 09.04.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
300 09.04.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Madydik Klaudiusz-Aristid
299 08.04.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 10 aprilie 2020, ora 11
298 08.04.2020 Anularea procedurii de atribuire – procedură simplificată într-o singură etapă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări Execuție lucrări – proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 117296, pe loturi: Lotul 1: Bloc 120 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 2: Bloc 122 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 3: Bloc 22 str. Aviatorilor; Lotul 4: Bloc 7 str. Avram Iancu; Lotul 5: Bloc 4 str. General Dragalina
297 08.04.2020 Numirea dlui dr. Vasilescu Alin în funcția de manager interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
296 07.04.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Muntean Lavinia
295 07.04.2020 Încetarea dreptului la ajutor social pentru dl Costesc Virgil
294 07.04.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
293 06.04.2020 Desemnarea îndrumătorului și a evaluatorului pentru funcționarul public debutant Helj Dănuț-Ioan
292 03.04.2020 Numirea domnului Helj Dănuț-Ioan în funcția publică de execuție de polițist local, cls. I, gradul profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroșani
291 03.04.2020 Încetarea contractului individual de muncă al dlui Helj Dănuț-Ioan
290 03.04.2020 Modificarea art.1 din Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroșani, prezentat în anexa care face parte integrantă din Dispoziția nr. 226/2020
289 03.04.2020 Stabilirea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă aferente anului 2019 și implicit de organizare a activității în așa fel încât să existe permanență la nivelul fiecărui Birou/Serviciu/Direcție, pe perioada efectuării acestora
288 03.04.2020 Modificarea art.1 alin.2 din Dispoziția nr. 267/2020, privind constituirea Serviciului de permanență la nivelul municipiului Petroșani și instituirea unor măsuri pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României
287 01.04.2020 Desemnarea unei persoane cu atribuții referitoare la procedura de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local în format electronic, la nivelul municipiului Petroșani
286 31.03.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei David Ildiko
285 31.03.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Căldărar Doina
284 31.03.2020 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Moroz Ștefan
283 31.03.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Toth Cristian
282 31.03.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Costesc Virgil
281 31.03.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Kițoiu Constanța
280 31.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Boulean Floare
279 31.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Bodescu Elena-Rodica
278 31.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Jitea Petru
277 27.03.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Fîță Florin
276 27.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Maicanu Daniel-Ioan
275 27.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Tucaliuc Mihaela Virginia
274 27.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Băcilă Emilia Elisabeta
273 27.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Păun Georgeta
272 27.03.2020 Acordarea unui ajutor de înmormântare
271 26.03.2020 Încetarea dreptului la ajutor social pentru Toth Cristian
270 25.03.2020 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire grădiniță cu program normal și prelungit” – Școala Gimnazială I.G. Duca
269 24.03.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 30 martie 2020, ora 15:00
268 23.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Berindei Ileana Ramona
267 23.03.2020 Constituirea Serviciului de permanență la nivelul municipiului Petroșani și instituirea unor măsuri pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României Modificată  prin Dispoziția 288/2020
266 23.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Chirițoi Neculai
265 20.03.2020 Numirea dlui Pop Alexandru-Ioan în funcția publică de execuție de consilier, cls. I, gradul profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
264 20.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Iancu Mirela
263 19.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Toma Alexandra
262 19.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Molocea Elena
261 18.03.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Muntean Nadia
260 18.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Anca Mariana
259 18.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Cristea Ana
258 18.03.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Ermoiu Marius-Constantin
257 18.03.2020 Rectificarea actului de naștere nr. 372 din 05.04.1978 privind pe Gălățan Marinela și a actului de căsătorie nr. 165 din 05.07.1997, ex. I și II privind pe numiții Iakab Gheorghe-Eduard și Gălățan Marinela, înregistrate la Primăria mun. Petroșani, jud. Hunedoara
256 17.03.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Recea Erike-Susana
255 17.03.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Liteanu Iulia-Lidia
254 17.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bordaș Ștefania Nelike
253 17.03.2020 Efectuarea dezinfectării cu apă și clor a străzilor, locurilor de joacă pentru copii, a parcurilor, a intrărilor în blocurile de locuințe, a clădirilor aparținând Primăriei municipiului Petroșani și a celor din cadrul Serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Petroșani
252 16.03.2020 Încetarea raportului de muncă al dnei Iclanzan Elena
251 16.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dnei Heț Adela-Roxana
250 16.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Samfira Ana-Ștefania
249 16.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Saturn Elena
248 16.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dlui Coandrași Ioan
247 16.03.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dnei Miclăuș Andreea-Elena
246 16.03.2020 Constituirea comisiei de constatare a finalizării livrării și montării, fixării/poziționării tuturor produselor achiziționate prin contractul de achiziție publică de produse – dotări în cadrul proiectului “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” finanțat prin POR 2014 – 2020, P.I. 5.1.
245 16.03.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Moga Nicoleta-Simona
244 16.03.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chereji Teodora-Gafia
243 16.03.2020 Încetarea raportului de muncă al dnei Berindei Ileana-Ramona
242 16.03.2020 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 100,0mp, situat în Masivul Parâng, zona C, în vederea amplasării unui apre-ski, notat în C.F. 65814 Petroșani, nr. cadastral 65814
241 16.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Vagner Silvia
240 16.03.2020 Revocarea Dispoziției nr. 219/2020 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 17 martie 2020, ora 15:00
239 16.03.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
238 16.03.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
237 16.03.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Dumitrescu Mihaela
236 16.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Soos Otilia Ligia
235 16.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Briciu Ionica
234 16.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Mititelu Camelia
233 16.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Negru Maricica
232 16.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bako Ana
231 16.03.2020 Constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea acestuia
230 12.03.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
229 12.03.2020 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea Cinematografului Victoria din municipiul Petroșani, județul Hunedoara”
228 11.03.2020 Încetarea contractului individual de muncă al dnei Băra Mihaela-Adriana
227 11.03.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
226 11.03.2020 Aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani Modificată prin Dispoziția 290/2020
225 11.03.2020 Încetarea suspendării contractului individual de muncă precum și încetarea contractului individual de muncă al dnei Neuhoff Liliana
224 11.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 134 firmei BADEA DAVID DOMINIC S.R.L.
223 11.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 129 firmei CHIRICA M. DORU P.F.A.
222 11.03.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 11 martie 2020, ora 15
221 10.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Furdui Viorica
220 09.03.2020 Încadrarea domnului Rădescu Cosmin în funcția contractuală de execuție de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Cabinetul primarului
219 09.03.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 17 martie 2020, ora 15:00 Revocată prin Dispoziția 240/2020
218 09.03.2020 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Puiu Alina Gherghina
217 09.03.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Kispal Ileana
216 09.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Luchian Valeria
215 09.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 130 firmei DEDIU MARICEL P.F.A.
214 09.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 131 firmei CIURARIU GHE. GHEORGHE P.F.A.
213 06.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Coroian Ana-Maria
212 05.03.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
211 05.03.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Teodorescu Ioan-Puiu
210 05.03.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Toma Alexandra
209 05.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Fîță Florin
208 05.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Trosin Mirela
207 04.03.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
206 04.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Raicu Șerban
205 04.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Tătar Mihăiță Gabriel
204 04.03.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 13.04.2020 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, cls. I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
203 04.03.2020 Suspendarea raportului de serviciu al dnei Necșoiu Alexandra Lorena
202 04.03.2020 Încadrarea dlui Besenyi Florin-Nicolae în funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Serviciul Poliție Locală
201 04.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 133 firmei TAXI ALPIN S.R.L.
200 04.03.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 125 firmei TAXI ALPIN S.R.L.
199 03.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Făină Teodora
198 03.03.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Jurcău Monica
197 03.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Gulaș Florentina
196 03.03.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Jurcău Monica
195 03.03.2020 Încetarea raportului de muncă al dnei Lupulescu Ștefania-Alexandra
194 02.03.2020 Numirea dnei Calotă Marcela în cadrul Compartiment transport public local, salubrizare și iluminat public
193 02.03.2020 Numirea dlui Manea Alexandru în cadrul Compartiment transport public local, salubrizare și iluminat public
192 02.03.2020 Numirea dlui Kalman Cristian Gheorghe în cadrul Compartiment transport public local, salubrizare și iluminat public
191 02.03.2020 Numirea dlui Bololoi Cornelius Sorin în cadrul Compartiment transport public local, salubrizare și iluminat public
190 28.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Boldea Anastasia
189 28.02.2020 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 127/2018
188 28.02.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru dl Jitea Nicolae
187 28.02.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Muscurici Elena-Aurelia
186 28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Mucuța Gabriela
185 28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Lica Anamaria
184 28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru dl Pâclișan Gheorghe
183 28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru dna Zilahi Ileana
182 28.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Căldărar Loredana
181 28.02.2020 Aprobarea Planului de Servicii întocmit pentru minora Oagăn Andreea-Nicoleta în vederea prevenirii separării acesteia de familie
180 28.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Jurca Florin-Miron
179 28.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bagi Nicoleta-Melinda
178 28.02.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Căldărar Loredana
177 28.02.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Burdea Ileana
176 27.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Herlea Elena
175 27.02.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Pipera Miron-Ionuț
174 27.02.2020 Suspendarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Toth Cristian
173 26.02.2020 Modificarea raportului de serviciu prin delegare a dnei Frank Ana-Maria inspector cls. I, gradul profesional asistent
172 26.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Pîntea Ioan
171 26.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Radu Ribana
170 26.02.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Altman Cristina-Anamaria
169 26.02.2020 Instituirea curatelei pentru minorul Cărăvan Dan-Petru
168 25.02.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 30.03.2020 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local cls. I, gradul profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
167 25.02.2020 Delegarea de atribuții de serviciu unor funcționari publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Petroșani
166 25.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Coca Sâmziana
165 25.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Postolachi Domnica
164 25.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Ardelean Ștefan
163 25.02.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 120 firmei TOTAL CAR SOLUTIONS S.R.L.
162 25.02.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 128 firmei MARICA MARIN CRISTIAN P.F.A.
161 21.02.2020 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui Iancu Raul Eugen
160 21.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Nătângă Florentina-Mia
159 21.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chiriac Florentina
158 21.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Iancu Claudia-Ancuța
157 21.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Rache Violeta-Veronica
156 21.02.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 27 februarie 2020, ora 15:00
155 19.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Muntean Anca
154 19.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Hoca Ildiko
153 19.02.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Otvos Clara
152 18.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Ene Lăcrămioara-Bianca
151 18.02.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Szekely Elisabeta
150 18.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Burlec-Martin Mihaela
149 18.02.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Măturar Nicoleta
148 18.02.2020 Anularea procedurii de atribuire – procedură simplificată într-o singură etapă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări Execuție lucrări-proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119887, pe loturi, Lot 1: Bloc 3 str. Aleea Poporului, lot 2: Bloc 19 str. General Vasile Milea, lot 3: Bloc B str. Constructorul, anunț de participare simplificat SCN 1061424 din 14.01.2020
147 17.02.2020 Numirea temporară a dlui Bărăscu Adrian-Viorel în funcția de conducere contractuală de șef serviciu în cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Petroșani
146 17.02.2020 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat familiei dnei Furdui Viorica
145 17.02.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Trosin Maria
144 17.02.2020 Încetarea dreptului la ajutor social pentru dl Costin Neculai
143 17.02.2020 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Radu Andreea
142 14.02.2020 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Sitescu Steluța-Mariana
141 14.02.2020 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi DAKOS TRANSAUTO S.R.L.
140 14.02.2020 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi MERILA GHEORGHE P.F.A.
139 13.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Șerban Nona Natalia
138 13.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Bușu Ionel
137 13.02.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Ivanics Constantin Leonard
136 13.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Brahnă Aurelia
135 13.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Lorincz Maria-Magdolna
134 13.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Șerban Nicușor
133 13.02.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Bakoș Dionisie-Atila
132 12.02.2020 Detașarea dlui Crețu Marcel-Sorin din cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Petroșani în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
131 12.02.2020 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții “Bazin de înot didactic Petroșani”
130 12.02.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Butnar Vasile
129 11.02.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară pentru data de 14 februarie 2020, ora 10
128 10.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Cueru Katalin
127 10.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Marioara
126 10.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Jurcău Monica
125 10.02.2020 Încetarea dreptului la ajutor social pentru familia dnei Furdui Viorica
124 07.02.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 12.03.2020, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, cls.I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
123 07.02.2020 Constatarea modificării cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Șerban Vasile Bily
122 07.02.2020 Constatarea modificării cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Varadi Angela
121 07.02.2020 Constatarea încetării dreptului la alocația pentru suținerea familiei dlui Șerban Florin
120 07.02.2020 Constatarea încetării dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Trif Doina
119 07.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru suținerea familiei dnei Muntean Nadia
118 07.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Muntean Anișoara
117 07.02.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Gălățan-Bălan Rusu
116 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Dăneasă Vasilica-Mirela
115 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Micu Violeta-Ramona
114 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Costache Ana-Maria
113 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chereji Teodora-Gafia
112 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Zamora Maria
111 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Laib Elena
110 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Popa Nicolae
109 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Muntian Ion-Cosmin
108 07.02.2020 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Desculți Ildiko
107 07.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Curelar Silvia-Daniela
106 07.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Apostol Ionela
105 07.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Crișan Estera Loredana
104 07.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Buta Virgil
103 07.02.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
102 07.02.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Tănase Claudia
101 06.02.2020 Prelungirea valabilității autorizației taxi nr. 119 firmei BELEA A. DAN P.F.A.
100 05.02.2020 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat familiei dnei Pîrcălabu Lionița-Aneta
99 05.02.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Popa Claudia-Mona
98 05.02.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Puy Iosif
97 05.02.2020 Anularea procedurii de atribuire – procedură simplificată într-o singură etapă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări Execuție lucrări – proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 117296, pe loturi: Lotul 1: Bloc 120 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 2: Bloc 122 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 3: Bloc 22 str. Aviatorilor; Lotul 4: Bloc 7 str. Avram Iancu; Lotul 5: Bloc 4 str. General Dragalina
96 04.02.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru dna Teușan Mariana
95 04.02.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Nițar Dorina-Paulina
94 04.02.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Șerban Aurel
93 04.02.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Jitea Nicolae
92 04.02.2020 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Cercea Ana-Florica
91 31.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Cherciu Elena Mihaela
90 31.01.2020 Respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Lingurar Geta
89 31.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Cigmăian Florentina-Marinela
88 31.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Chirițoi Neculai
87 31.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Buză Ileana-Erica
86 31.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Bunceanu Loredana Mariana
85 30.01.2020 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 27.02.2020
84 30.01.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Recea Erike Susana
83 30.01.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Szekely Elisabeta
82 30.01.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Pîrcălabu Lionița-Aneta
81 30.01.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Manea Alina-Elena
80 30.01.2020 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Vreja Ion-Daniel
79 30.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Oltean Daniela-Carmen
78 30.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Mălăncuș Petru
77 30.01.2020 Acordarea autorizației de transport persoane DAKOS TRANSAUTO S.R.L.
76 30.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Troșin Maria
75 29.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Rus Marta
74 29.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Popescu Oana-Roxana
73 28.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Lupșa Lucreția
72 28.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Cerchez Nicolae
71 27.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Constantinescu Emil
70 27.01.2020 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1139/2015 privind constituirea Comisiei locale pentru probleme de apărare
69 27.01.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Miu Florentina
68 27.01.2020 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Șerban Nona-Natalia
67 27.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Desculți Ildiko
66 27.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Dobre Mihaela
65 27.01.2020 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Recea Erike-Susana
64 27.01.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bârlea Ionela
63 27.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Mihăilă Gyongyi
62 27.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Munteanu Ilie
61 27.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Pavel Maria
60 27.01.2020 Modificarea autorizației de transport în regim taxi nr. 6 și ale autorizațiilor taxi nr. 145 și 151 firmei TRAVIATA S.R.L.
59 23.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Petra Veronica
58 23.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Butnar Vasile
57 23.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru susținerea familiei dnei Zoltan Cristina
56 23.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Recea Erike-Susana
55 23.01.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Rădulescu Vasile
54 23.01.2020 Încetarea contractului individual de muncă al dnei Bacriș Adela-Florentina
53 23.01.2020 Încetarea raportului de muncă al dnei Popescu Angela
52 23.01.2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, a Spitalului de Urgență Petroșani
51 22.01.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență dlui Muntean Petrică
50 22.01.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență dnei Radu Elena
49 22.01.2020 Acordarea unor ajutoare de urgență
48 22.01.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru dl Lăutaru Duță
47 22.01.2020 Aprobarea Planului de Servicii întocmit pentru minorul Demeter Dionisie Denis în vederea prevenirii separării acestuia de familie
46 22.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Jezsek Ludovic Emeric
45 22.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Vuculescu Vali-Nicoleta
44 22.01.2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Popa Ramona
43 22.01.2020 Eliberarea autorizației de taxi nr. 128 firmei MARICA MARIN CRISTIAN P.F.A.
42 21.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Aionesi Sevastița
41 20.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei Nătângă Florentina
40 20.01.2020 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei Coti Olga
39 20.01.2020 Încetarea suspendării contractului individual de muncă precum și încetarea contractului individual de muncă a dlui Mraz Adrian Octavian
38 20.01.2020 Constituirea comisiei de lucru în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2019-2021
37 20.01.2020 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat dlui Cotîrță Constantin-Virgil
36 20.01.2020 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Buday Eduard-Adrian
35 20.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Sandu Emilia
34 20.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dlui Kupșan Ioan Nicolae
33 17.01.2020 Modificarea raportului de muncă prin transfer al dlui Omota Andrei
32 17.01.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 23 ianuarie 2020
31 17.01.2020 Acordarea indemnizației lunare dnei Herlea Elena
30 17.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Jurcău Monica
29 17.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
28 17.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Tănase Claudia
27 16.01.2020 Acordarea autorizației de transport în regim de taxi firmei MARICA CRISTIAN P.F.A.
26 15.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Mihaiu Clari
25 15.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Morar Maria
24 15.01.2020 Revocarea Dispoziției nr. 1168/2019 pentru stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru dl Cotîrță Constantin-Virgil
23 15.01.2020 Stabilirea salariului de bază aferent postului dlui Boboc Marian
22 15.01.2020 Stabilirea salariului de bază aferent postului dlui Iancu Avram Marius
21 15.01.2020 Stabilirea salariului de bază aferent postului dnei Grosu Delia
20 15.01.2020 Stabilirea salariului de bază aferent postului dlui Crețu Sorin-Marcel
19 13.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Koracsony Francisc-Florin
18 13.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Ivănuș Ana
17 13.01.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Cercea Ana-Florica
16 13.01.2020 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de ajutor social de către dna Făină Teodora
15 13.01.2020 Eliberarea autorizației de Dispecerat Taxi nr. 11 ESMANN CIUBA S.R.L.
14 10.01.2020 Stabilirea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați la Primăria municipiului Petroșani
13 10.01.2020 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare acordată persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților legali ai acestora
12 10.01.2020 Alocarea numerelor aferente formularelor financiar-contabile
11 08.01.2020 Delegarea atribuțiilor de acordare a vizei pentru exercitarea controlului financiar preventiv, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani, pe perioada absenței dnei Heț Roxana
10 08.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Spătaru Elisabeta
9 08.01.2020 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Puskaricsi Francisc
8 08.01.2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Suditu Petronela
7 08.01.2020 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dna Teușan Mariana
6 07.01.2020 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Instituțiilor Finanțate Integral din Venituri Proprii a deficitului la Secțiunea de funcționare pe anul 2019
5 07.01.2020 Utilizarea excedentului bugetar în valoare de 25.825,54 lei aferent anilor precedenți, pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Instituțiilor Finanțate Integral din Venituri Proprii
4 07.01.2020 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2019
3 07.01.2020 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Nătângă Gyongyi
2 07.01.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr. 166/24.07.1971 ex. I și II privind pe Buriman Nicolae și Noaghi Maria
1 06.01.2020 Delegarea atribuțiilor de gestionar dlui Szedlacsek Geza pentru bunurile aflate în administrarea Compartimentului administrare cinematograf

Comentariile sunt închise.