Registrul pentru evidenta Dispozitiilor Primarului

Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului – 2019

Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului – 2020

Registrul pentru evidența Dispozițiilor Primarului – 2021

 

 

Nr. Dispoziţiei Data Conținut Obs.
530 09.08.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Crăciun Nicolae
529 09.08.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Todeciu Gheorghe
528 09.08.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
527 09.08.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
526 09.08.2021 Completarea Dispoziției nr. 465/2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de servicii de acordare credit bancar, pe loturi
525 06.08.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Bîrcea Călina-Daniela
524 06.08.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Călina-Daniela
523 06.08.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Marchis Aida
522 05.08.2021 Delegarea atribuției de ofițer de stare civilă, pe perioada mutării temporare, dnei Șomodi Adina-Simona
521 05.08.2021 Împuternicirea dnei Șomodi Adina Simona, pe perioada mutării temporare, pentru înregistrarea și actualizarea datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral
520 05.08.2021 Numirea dnei Călin Adina-Cristina în funcția publică de execuție de consilier, cls. I, grad profesional superior
519 04.08.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Kolozsi Dorina-Linda
518 04.08.2021 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Gulaș Florentina
517 04.08.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Lăutaru Duță
516 03.08.2021 Desemnarea persoanei responsabile cu activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor în care își desfășoară activitatea Spitalul de Urgență Petroșani
515 02.08.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 03 august 2021, ora 15
514 30.07.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Căzan Elena
513 30.07.2021 Instituirea curatelei și numirea domnului Opre Dinel-Gheorghe în calitate de curator special pentru minora Opre Raluca-Andreea
512 30.07.2021 Instituirea curatelei și numirea doamnei Jurca Maria în calitate de curator special pentru minorele Szep Ramona și Szep Raluca
511 30.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Mirișan Maria
510 30.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Tomuța Victor
509 29.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi MARYO DAV TAXI S.R.L.
508 28.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Tofan Adrian
507 28.07.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Vasiliu Claudiu-Ioan
506 28.07.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Miorcăneanu Elena-Adina
505 28.07.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Papură Leana
504 28.07.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Bordula Mirela
503 28.07.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Bejenaru Loredana
502 28.07.2021 Încetarea raportului de muncă al dnei Soare Victoria
501 28.07.2021 Modificarea raportului de serviciu prin promovare a domnului Bacriș Gheorghe, în funcția publică de conducere de șef birou gr. II în cadrul Biroului circulație, drumuri publice
500 28.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi SUCIU NICOLAE VASILE P.F.A.
499 27.07.2021 Modificarea raportului de serviciu prin tranfer la cerere al doamnei Arcana Elena-Miriam, consilier clasa I, gradul profesional superior
498 27.07.2021 Numirea dnei Stoian Didina-Daniela-Luiza în funcția publică de execuție temporar vacantă de inspector, cls. I, grad profesional superior
497 27.07.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dlui Stoica Octavian
496 27.07.2021 Mutarea temporară a dnei Somodi Adina Simona în cadrul Compartimentului stare civilă
495 27.07.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Gabor Gheorghe
494 27.07.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Tănase Claudia
493 27.07.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Căldărar Rozalia
492 27.07.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Liteanu Catița-Raluca
491 27.07.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Jitea Nicolae
490 26.07.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Covaci Ileana
489 26.07.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
488 23.07.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al dnei Bratină Natalia
487 23.07.2021 Încetarea suspendării contractului individual de muncă al dlui Gânju Maximilian Nicolae
486 23.07.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 26 iulie 2021, ora 15
485 22.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Stanciu Ilina
484 22.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi LFC LUX TAXI DRIVER S.R.L.
483 22.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi POPESCU M. DANIEL CONSTANTIN P.F.A.
482 21.07.2021 Delegarea atribuțiilor doamnei consilier juridic Paris Oana-Maria stabilite prin Dispoziția nr. 445/05.06.2020, pe perioada absenței acesteia
481 21.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Ungureanu Claudiu-Petrișor
480 21.07.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Kiss Carol
479 21.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Tischler Aranca
478 21.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Pupăzan Gheorghe
477 21.07.2021 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Zăvoi Iustina
476 20.07.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia dnei Liteanu Catița-Raluca
475 19.07.2021 Constituirea comisiei de evaluare și autorizare a operatorilor economici care prestează servicii de salubrizare – activitățile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare la obiectivele care nu sunt incluse în Programul Unitar de acțiune în municipiul Petroșani
474 19.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane LFC LUX TAXI DRIVER S.R.L.
473 15.07.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 09.08.2021
472 15.07.2021 Constatarea încetării raportului de muncă al drei Sava Maria-Alexandra
471 15.07.2021 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorii Vasiliu Andrei-Marian, Vasiliu David-Marian și Vasiliu Raul-Gabriel în vederea prevenirii separării acestora de familie
470 15.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Muntean Mărioara
469 14.07.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Chirilă Maria
468 14.07.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
467 14.07.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
466 14.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane MARYO DAV TAXI S.R.L.
465 13.07.2021 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de servicii de acordare credit bancar, pe loturi
464 13.07.2021 Constituirea comisiei de constatare a finalizării și punerii în funcțiune pentru “Lucrări de realizare instalație electrică de utilizare – alimentare cu energie electrică baza sportivă”
463 13.07.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Toi Vandana
462 13.07.2021 Menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Negreș Cristina
461 13.07.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Barna Melinda-Maria
460 12.07.2021 Detașarea dlui Serea Claudiu Irinel din cadrul Direcției Adiministrarea Domeniului Public și Privat Petroșani în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
459 12.07.2021 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorii Stepanek Ioan Lucian și Stepanek Florentin Gheorghe în vederea prevenirii separării acestora de familie
458 09.07.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Luca Leonora
457 09.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi ARAOSIMIT S.R.L.
456 09.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi ARAOSIMIT S.R.L.
455 09.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi ARAOSIMIT S.R.L.
454 09.07.2021 Acordarea autorizației de transport persoane SUCIU NICOLAE VASILE P.F.A.
453 08.07.2021 Încetarea contractului individual de muncă al dnei Mateevici Marioara
452 08.07.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 14 iulie 2021, ora 15
451 07.07.2021 Rectificarea mențiunii de stabilire a filiației înscrisă pe marginea actului de naștere nr. 1295 din 28.11.1984, ex. II privind pe numitul Stancu Maria-Liliana
450 06.07.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
449 05.07.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Loghin Mihaela
448 05.07.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Cueru Katalin
447 02.07.2021 Numirea dlui Manea Alexandru în funcția publică specifică de polițist local
446 02.07.2021 Numirea dnei Șomodi Adina Simona în funcția publică specifică de polițist local
445 01.07.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Gulaș Florentina
444 01.07.2021 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Fazekaș Gheorghina
443 01.07.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Voina Eleonora
442 01.07.2021 Revocarea Dispoziției nr. 426/2021 privind numirea dlui Tasnadi Răzvan-Pavel în funcția publică de execuție de consilier, cls. I, gradul profesional principal, în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului
441 01.07.2021 Completarea art. 1 pct. 1 la Dispoziția nr. 11/2021, referitor la alocarea numerelor aferente formularelor financiar-contabile
440 30.06.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Luca Mihai
439 30.06.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Lingurar Paula-Suzana
438 30.06.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Mîrza Maria
437 30.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Voina Eleonora
436 30.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Nica Ștefănica
435 30.06.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei domnului Vasiliu Claudiu-Ioan
434 30.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Totor Florin-Bogdan
433 30.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Botaș Bianca-Cristina
432 30.06.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Lica Paraschiva
431 30.06.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi BĂLĂCICĂ ADI S.R.L.
430 30.06.2021 Acordarea autorizației de transport persoane Popescu M. Daniel Constantin P.F.A.
429 30.06.2021 Modificarea articolului 1 al Dispoziției nr. 400/2021, privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 08.07.2021
428 29.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Pavel Lucreția
427 29.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Farago Silvana Aurelia
426 28.06.2021 Numirea dlui Tasnadi Răzvan-Pavel în funcția publică de execuție de consilier, cls. I, gradul profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Revocată prin Dispoziția 442/2021
425 28.06.2021 Modificarea raportului de serviciu prin promovare al doamnei Piț Loredana, în funcția publică de conducere vacantă de director executiv, gr. II, în cadrul Direcției de Asistență Socială Petroșani
424 28.06.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 29.07.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier cls. I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Informatic
423 28.06.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Oprișa Silvia
422 28.06.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Matac Florina-Iolanda
421 28.06.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social familiei dlui Gruia Constantin
420 28.06.2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bîti Ionela
419 28.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată drei Comiza Larisa-Daniela
418 28.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Vagner Silvia
417 28.06.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Otvos Ramona
416 28.06.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Esztian Sorina-Alexandra
415 28.06.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Popescu Matild-Edit
414 28.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Sidea Ileana
413 28.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Gheorghe Ștefan Ervin
412 25.06.2021 Constatarea încetării raportului de muncă de muncă al dna Ciocâltea Mariana
411 25.06.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi GONCIULEA PETRICĂ P.F.A.
410 25.06.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 30 iunie 2021, ora 15
409 22.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Troșin Maria
408 22.06.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Popovici Silvia
407 22.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Crișan Vasile-Nicolae
406 22.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Sandu Olga
405 22.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Borza Elena
404 22.06.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Mitu Irina
403 22.06.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
402 22.06.2021 Încetarea contractului individual de muncă al dnei Oprea Elena-Cristina
401 22.06.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în funcție publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II, în cadrul Biroului circulație, drumuri publice din cadrul Serviciului Poliție Locală organizat în data de 27.07.2021
400 18.06.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 08.07.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, cls. I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani Modificată prin Dispoziția 429/2021
399 17.06.2021 Numirea în funcția de manager persoana fizică la Spitalul de Urgență Petroșani a dr. Alin Vasilescu
398 17.06.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 17 iunie 2021, ora 13
397 16.06.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al dlui Gânju Maximilian Nicolae
396 16.06.2021 Suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public de execuție Rusu Dorina
395 16.06.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Săpânțan Anamaria
394 16.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Rusu Fănica
393 16.06.2021 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorii Matac Petrică-Marius și Muntean Florina-Patricia în vederea prevenirii separării acestora de familie
392 16.06.2021 Acordarea autorizației de transport persoane BĂLĂCICĂ ADI S.R.L.
391 15.06.2021 Numirea dnei as. med. prc. lic. Stanciu Mirela Elena în funcția de director de îngrijiri interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
390 11.06.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 14 iunie 2021, ora 15
389 10.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Popescu Matild-Edit
388 10.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Șerban Florin
387 10.06.2021 Rectificarea actului de deces nr. 650/19.10.2019 privind pe numitul Farcaș Cornel
386 10.06.2021 Completarea art. 1 al Dispoziției nr. 35/2021 privind delegarea unor atribuții Viceprimarului municipiului Petroșani
385 09.06.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
384 09.06.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dnei Mihai Luiza-Gabriela
383 08.06.2021 Menținerea dnei Puiu-Drăghicescu Aurora în funcția publică de conducere de șef serviciu gr. II
382 08.06.2021 Numirea dnei ec. Brașoveanu Angela în funcția de director financiar contabil interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
381 08.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Avasiloaie Anca-Maria
380 08.06.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Puy Iosif
379 08.06.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Avasiloaie Anca-Maria
378 08.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Hajdu Carmen-Iuliana
377 07.06.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Rățoiu Sorin
376 04.06.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
375 03.06.2021 Constituirea comisiei de recepție a documentației pentru Actualizarea planului urbanistic general în municipiul Petroșani
374 03.06.2021 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Vișan Liana Păunița
373 02.06.2021 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în cadrul contractului de achiziție publică de lucrări nr. 6582/20.05.2020 având ca obiect <Execuție lucrări – proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție – la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 119886, Lot 1 – Bloc 2, strada Păcii>
372 02.06.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
371 02.06.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
370 02.06.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 2 iunie 2021, ora 15
369 31.05.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Brahnă Aurelia
368 31.05.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Toma Alexandra
367 31.05.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Rățoiu Sorin
366 31.05.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei dnei Lungu Cristina-Mădălina
365 31.05.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Biro Marieta
364 31.05.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Stănescu Florin-Nicolae
363 28.05.2021 Constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicate funcționarului public de execuție, Coandrași Ioan, polițist local în cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordine și Liniște Publică – Paza Bunuri
362 27.05.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22.06.2021
361 27.05.2021 Desemnarea medicului coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID-19, de tip drive-through, organizat de U.A.T. Municipiul Petroșani, la Kaufland Petroșani, str. Livezeni, nr. 12 C
360 27.05.2021 Completarea Dispoziției nr. 172/2021 privind desemnarea unor persoane din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petroșani în vederea ducerii la îndeplinire a unor prevederi din O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
359 26.05.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Călina Maria
358 26.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Untch Maria
357 26.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Lupu Irina
356 26.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Popovici Silvia
355 26.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Loredana
354 26.05.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Muntean Raveca
353 26.05.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Puy Iosif
352 26.05.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 27 mai 2021, ora 15
351 25.05.2021 Modificarea Dispoziției nr. 451/2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achiziție publică Execuție lucrări – proiectare și execuție – în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, cod SMIS 119885, pe loturi
350 25.05.2021 Modificarea Dispoziției nr. 373/2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achiziție publică Execuție lucrări – proiectare și execuție – în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, cod SMIS 119887, pe loturi
349 25.05.2021 Revocarea Dispoziției nr. 329/2021 privind suspendarea contractului individual de muncă al dlui Gânju Maximilian Nicolae
348 25.05.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Ioniță Aurelia
347 25.05.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Avasiloaie Anca-Maria
346 25.05.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Lorincz Maria-Magdolna
345 25.05.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chirilă Alexandra
344 25.05.2021 Acordarea autorizației de transport persoane GONCIULEA PETRICĂ P.F.A.
343 24.05.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Căldărar Loredana
342 20.05.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 878/2020 privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, aparținând domeniului privat al municipiului Petroșani
341 20.05.2021 Împuternicirea angajaților din cadrul Serviciului Poliție Locală Petroșani cu asigurarea ordinii și liniștii publice, la toate meciurile de fotbal care se vor desfășura pe Stadionul Petre Libardi Petroșani, pe parcursul sezonului competițional 2021-2022
340 19.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Prodan Dumitru
339 19.05.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Dumitru Constantin
338 19.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Florean Teofil
337 19.05.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Macarie Aglaia
336 19.05.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1508/2017
335 19.05.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în funcție publică de conducere vacantă de director executiv, gradul II în cadrul Direcției de Asistență Socială Petroșani organizat în data de 23.06.2021
334 18.05.2021 Constituirea comisiei de constatare a execuției parțiale a lucrărilor executate în cadrul contractului de achiziție publică de lucrări nr. 17127/18.11.2020 având ca obiect <Execuție lucrări – proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție – la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 119887, Lot 3: Bloc B, str. Constructorul>
333 17.05.2021 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorele Stoian Iasmina-Maria și Ariton Daria-Daniela în vederea prevenirii separării acestora de familie
332 17.05.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Breda Nicolae
331 17.05.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 21 mai 2021, ora 12
330 14.05.2021 Numirea dnei Borbel Dorina în funcția publică de execuție de consilier, cls. I, grad profesional superior
329 13.05.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al dlui Gânju Maximilian Nicolae Revocată prin Dispoziția 349/2021
328 13.05.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi ȚIBULEAC PETRU DORIN P.F.A.
327 12.05.2021 Modificarea Anexei la Dispoziția nr. 547/2020 privind nominalizarea persoanelor care vor fi instruite în vederea administrării și utilizării sistemelor informatice realizate și implementate prin proiectul “ePAS-eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria Municipiului Petroșani” Cod SIPOCA 642/Cod MySMIS 127741
326 12.05.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
325 12.05.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
324 12.05.2021 Numirea dlui dr. Răcănel Florin Iulian în funcția de director medical interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
323 12.05.2021 Încetarea numirii dlui dr. Ciugulea Nicolae în funcția de director medical interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
322 12.05.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Heincz Elisabeta
321 12.05.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 13 mai 2021, ora 15
320 11.05.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Dinu Elena
319 11.05.2021 Completarea Anexei la Dispoziția nr. 959/2020
318 11.05.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
317 11.05.2021 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli
316 07.05.2021 Desemnarea medicului coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de UAT Municipiul Petroșani, la Sala de Sport (Polivalentă) Petroșani
315 07.05.2021 Completarea Dispoziției nr. 172/10.03.2021 privind desemnarea unor persoane din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petroșani în vederea ducerii la îndeplinire a unor prevederi din O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
314 06.05.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 08.06.2021
313 06.05.2021 Desemnarea persoanelor responsabile din cadrul D.A.D.P.P. cu coordonarea persoanelor care execută ore de muncă neremunerată în folosul comunității, pe raza Municipiului Petroșani
312 06.05.2021 Desemnarea persoanelor responsabile din cadrul D.A.D.P.P. cu supravegherea persoanelor care execută ore de muncă neremunerată în folosul comunității, pe raza Municipiului Petroșani
311 05.05.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Fazekaș Gheorghina
310 29.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Popescu Oana-Roxana
309 29.04.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Gilovan Ioan
308 29.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Ionela-Alexandra
307 29.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Țiplea Ana
306 28.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Duca Aurelia
305 28.04.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Todea Ioan
304 28.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Nacă Vasile
303 28.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Grosu Dumitra
302 27.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Lăcătuș-Căldărar Teodora
301 27.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Crăciun Nicolae
300 27.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Kerestely Rozalia
299 26.04.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dnei Toma Mihaela
298 26.04.2021 Modificarea Dispoziției nr. 1403/2017 privind constituirea echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 117296
297 26.04.2021 Modificarea Dispoziției nr. 1910/2017 privind constituirea echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119886
296 26.04.2021 Modificarea Dispoziției nr. 1909/2017 privind constituirea echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119885
295 26.04.2021 Modificarea Dispoziției nr. 1902/2017 privind constituirea echipei de implementare a proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 119887
294 23.04.2021 Încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Miorcăneanu Elena-Adina
293 23.04.2021 Stabilirea dreptului la serviciile cantinei de ajutor social dlui Todea Ioan
292 23.04.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Micu-Căldăraș Mariana
291 23.04.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Rău Rodica
290 23.04.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Miron Anna
289 23.04.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Gruesc Susana
288 23.04.2021 Desemnarea persoanelor din cadrul Serviciului Urmărire, Încasare, Executare Silită Impozite și Taxe Locale Petroșani, cu drept de acces la platforma și serviciile on-line ale sistemului integral de cadastru și carte funciară, în condițiile reglementate prin ordin al directorului general al A.N.C.P.I.
287 22.04.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 23 aprilie 2021, ora 11
286 20.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Faibiș Sidonia
285 19.04.2021 Încetarea perioadei de stagiu și numirea în funcția publică de execuție definitivă a domnului Helj Dănuț-Ioan
284 19.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Șerban Daniel
283 19.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Oltan Laios
282 19.04.2021 Utilizarea execedentului bugetar în valoare de 37 200,63 lei aferent anilor precedenți, pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Instituțiilor Finanțate Integral din Venituri Proprii și Subvenții aferent anului 2020
281 19.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Vagner Virgil-Robert
280 16.04.2021 Încadrarea dlui Borea Daniel în funcția contractuală de execuție de șofer tr. I
279 16.04.2021 Constituirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnice elaborate pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice în 2 clădiri publice cu destinație de unități de învățământ din Municipiul Petroșani”
278 16.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Miorcăneanu Elena-Adina
277 16.04.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Miu Florentina
276 16.04.2021 Constatarea încetării raportului de muncă al dlui Ploscaru Sabău Dan Constantin
275 16.04.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 19 aprilie 2021, ora 11
274 15.04.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Oprișa Silvia
273 15.04.2021 Numirea dlui dr. Vasilescu Alin în funcția de manager interimar al Spitalului de Urgență Petroșani
272 14.04.2021 Instituirea curatelei și numirea doamnei Negoe Manuela în calitate de curator special pentru minorul Neagoe Tudor-Zian
271 14.04.2021 Instituirea curatelei și numirea doamnei Csaki Loredana în calitate de curator special pentru minorul Neagoe Rareș-Andrei
270 14.04.2021 Modificarea Dispoziției nr. 254/2021
269 14.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi POPESCU MARIUS CRISTIAN P.F.A.
268 14.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi BOKA MARIUS ALEXANDRU P.F.A.
267 14.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi CÎRCIUMARU FLORIAN P.F.A.
266 13.04.2021 Recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat familiei dnei Lazăr Simona
265 13.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Gherasim Constantin
264 12.04.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei pentru familia dnei Lazăr Simona
263 12.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi MARIOANE VALER P.F.A.
262 12.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi HEGEDUS IOAN P.F.A.
261 12.04.2021 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de către familia dnei Szabo Elena
260 12.04.2021 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de către familia dnei Manea Daniela Tatiana
259 12.04.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Enache Ana-Maria
258 12.04.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Nagy Maria Loredana
257 08.04.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social pentru familia dnei Lazăr Simona
256 08.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi ARAOSIMIT S.R.L.
255 08.04.2021 Constatarea calității de medic coordonator al Centrului de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de U.A.T. Municipiul Petroșani, la Școala Gimnazială nr. 7
254 08.04.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 15 aprilie 2021, ora 15:00 Modificată prin Dispoziția 270/2021
253 08.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi DAKOS TRANSAUTO S.R.L.
252 08.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi TĂNĂSESCU OVIDIU ȘTEFAN P.F.A.
251 08.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi POSTOLACHE DAN IONUȚ P.F.A.
250 07.04.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 11.05.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, cls. I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
249 07.04.2021 Suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public de execuție Ungur Aurelian
248 07.04.2021 Mutarea temporară a dlui Preda Cornel Ionuț în cadrul Biroului Circulație, Drumuri Publice
247 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi NICULAE DOREL P.F.A.
246 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi MATE SAMOILA P.F.A.
245 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi CORLAN ALEXANDRU RAZVAN P.F.A.
244 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi PERJU MIOARA & ALINA S.R.L.
243 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi URS ION TAXI S.R.L.
242 07.04.2021 Prelungirea autorizației de transport persoane în regim taxi GĂLDEAN GHE GABRIEL P.F.A.
241 06.04.2021 Constituirea comisiei de constatare a execuției parțiale a lucrărilor executate în cadrul contractului de achiziție publică de lucrări nr. 10023/27.07.2020 având ca obiect <Execuție lucrări – proiectare (inclusiv verificarea tehnică a proiectelor) și execuție – la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” cod SMIS 119885, Lot 2>, blocul nr. 33, str. Viitorului
240 06.04.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară pentru data de 08 aprilie 2021, ora 15:00
239 06.04.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dlui Șerban Florin
238 01.04.2021 Constituirea Comisiei locale pentru probleme de apărare
237 31.03.2021 Constatarea acordării indemnizației lunare dnei Iftimie Andreea Bianca
236 31.03.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Andrași Zelma-Aranka
235 31.03.2021 Schimbarea titulaturii și modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Andrași Zelma-Aranka
234 31.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Gabor Alexandra Silvia
233 31.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Șalari Bianca
232 31.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Șerban Vasile-Bily
231 31.03.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Vrăjitoriu Vasile
230 31.03.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Savin Constantin
229 31.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Șerban Angela
228 31.03.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Tănase Claudia
227 31.03.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dnei Forastenie Ghiorghița
226 31.03.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Fîță Florin
225 31.03.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Tănasă Maria
224 30.03.2021 Desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public la nivelul Primăriei Municipiului Petroșani
223 30.03.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Pogar Dănuț
222 30.03.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Turc Ioan
221 30.03.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
220 30.03.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Zilahi Ileana
219 29.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Badea Andreea
218 29.03.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Fodor Georgeta-Claudia
217 29.03.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Varadi Angela
216 29.03.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Străuț Dan
215 29.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Avasiloaie Anca-Maria
214 29.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Frigescu Maria
213 29.03.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Cuțitaru Mioara
212 26.03.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Vițian Diana-Cristina
211 25.03.2021 Sancționarea disciplinară a funcționarului public de execuție, Coandrași Ioan, polițist local în cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordine și Liniște Publică – Pază
210 25.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Rus Elena
209 24.03.2021 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de către dna Bejenaru Loredana
208 24.03.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dna Măturar Angela
207 24.03.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Căldărar Aurelia
206 22.03.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al dnei Mateevici Marioara
205 22.03.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Paris Oana-Maria
204 22.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
203 22.03.2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Becheru Adriana-Claudia
202 22.03.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Macsim Lenuța Sibianca
201 22.03.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Becheru Adriana Claudia
200 19.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Enuță Ana
199 19.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Turony Ștefan
198 18.03.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 25 martie 2021, ora 15
197 17.03.2021 Aprobarea “Nomenclatorului arhivistic” al documentelor rezultate din activitatea Consiliului Local al Municipiului Petroșani și a Primăriei municipiului Petroșani
196 17.03.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 12.04.2021
195 17.03.2021 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Tresanszki Marinela Emilia
194 17.03.2021 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat dnei Bejenaru Loredana
193 17.03.2021 Încetarea raportului de muncă al dnei Tănasă Rodica
192 17.03.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
191 17.03.2021 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei de către familia dnei Selaje Raisa
190 17.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Bejenaru Loredana
189 16.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Doina
188 16.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Dragomiroiu Elvira
187 16.03.2021 Constatarea sumei încasate necuvenit cu titlu de ajutor social de către familia dnei Bejenaru Loredana
186 16.03.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Puiu Eleonora-Ana
185 16.03.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi URS ION TAXI S.R.L.
184 16.03.2021 Acordarea autorizației de transport persoane URS ION TAXI S.R.L.
183 16.03.2021 Instituirea curatelei și numirea domnului Purcaru Adrian în calitate de curator special pentru minorii Tuhuț Maria-Ștefania, Tuhuț Ioana-Andreea și Tuhuț Andrei-Ionuț
182 16.03.2021 Încetarea contractului individual de muncă al dlui Mihai Marinică
181 15.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Vrînceanu Eugenia
180 15.03.2021 Acordarea autorizației de transport persoane RAD ALIN MARCEL P.F.A.
179 12.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Vasile Iulica
178 12.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Vasilică Maria
177 12.03.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Mălăescu Ion
176 12.03.2021 Constatarea încetării raportului de muncă al dnei Marin Dorina
175 11.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Șandru Elena
174 11.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Tanasă Aurelia
173 11.03.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Dobre Mihaela
172 10.03.2021 Desemnarea unor persoane din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petroșani în vederea ducerii la îndeplinire a unor prevederi din O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Completată prin Dispozițiile 315/2021 și 360/2021
171 10.03.2021 Modificarea și completarea Dispoziției nr. 1002/2020 privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea acestuia
170 10.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Doloc Titu
169 10.03.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Pița Aurel
168 10.03.2021 Acordarea indemnizației lunare dnei Farago Silvana Aurelia
167 09.03.2021 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Petroșani”
166 05.03.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dnei Ciur Floarea
165 05.03.2021 Numirea dnei c.j. Hogman Carmen-Melinda, în calitate de reprezentant al Primarului municipiului Petroșani în Consiliul de Administrație al Spitalului de Urgență Petroșani
164 04.03.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Tomesc Alexandru
163 03.03.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Farago Zoltan-Arpad
162 03.03.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
161 26.02.2021 Numirea domnului Marica Petru Sorin în funcția contractuală de execuție de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Cabinetul viceprimarului
160 26.02.2021 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței familiei dnei Parnescu Bianca pe perioada sezonului rece 1 martie 2021 – 31 martie 2021
159 26.02.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Parnescu Bianca
158 26.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Parnescu Bianca
157 26.02.2021 Modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 918/2020, privind modificarea cuantumului ajutorului social și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Hoca Ildiko
156 26.02.2021 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Kîrlig Tania
155 25.02.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
154 25.02.2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Ticu Andreea
153 25.02.2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Chirilă Alexandra
152 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Deak Gabriela-Terezia
151 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Coste Nadia-Florentina
150 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Laib Elena
149 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Curelar Silvia Daniela
148 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Lupa Carmen-Mariana
147 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Șerban Florin
146 25.02.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Muntean Nadia
145 25.02.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Chirilă Alexandra
144 25.02.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Ticu Andreea
143 25.02.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Diaconu Răducu
142 25.02.2021 Încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Lupa Carmen Mariana
141 25.02.2021 Stabilirea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social dlui Rusu Dumitru
140 25.02.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Popescu Matild-Edit
139 25.02.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Căldărar Codruța-Elena
138 25.02.2021 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței dnei Forastenie Ghiorghița pe perioada sezonului rece 1 martie 2021 – 31 martie 2021
137 25.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Creiță Gheorghe
136 25.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Barna Ileana
135 25.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Marin Toma
134 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chereji Teodora Gafia
133 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Grigoraș Ildiko
132 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Nătângă Florentina-Mia
131 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Mazarache Camelia
130 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Șerban Vasile Bily
129 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Dăneasă Vasilica Mirela
128 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Hajdu Carmen Iuliana
127 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Fodor Georgeta-Claudia
126 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Chiriac Florentina
125 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Tanasă Aurelia
124 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Palyușok Anca
123 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Șalari Bianca
122 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Jian Marta-Emilia
121 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Lorincz Maria-Magdolna
120 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Dobre Mihaela
119 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Anișoara
118 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Desculți Ildiko
117 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Manțog Myrtis-Livia
116 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bodi Ana-Maria
115 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Măturar Silvia
114 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Recea Erike-Susana
113 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Nițar Dorina-Paulina
112 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Muntean Ilie
111 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Bîrcea Mărioara
110 25.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Popescu Matild-Edit
109 22.02.2021 Desemnarea reprezentantului Unității administrativ-teritoriale Municipiul Petroșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani
108 22.02.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei Moldovan Daniela-Dorina, consilier clasa I, gradul profesional superior
107 22.02.2021 Numirea dnei Preda Carmen-Maria în funcția publică de execuție vacantă de consilier, cls. I, grad profesional asistent
106 19.02.2021 Aprobarea Planurilor de Servicii întocmite pentru minorii Demeter Dionisie-Denis și Demeter Maria-Cosmina-Raisa în vederea prevenirii separării acestora de familie
105 18.02.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința ordinară pentru data de 25 februarie 2021, ora 15
104 17.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Dreptate Viorica
103 15.02.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Ciulacu Viorica
102 15.02.2021 Acordarea unor ajutoare de urgență
101 15.02.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Frank Ana-Maria
100 15.02.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroșani în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 15 februarie 2021, ora 12
99 12.02.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi ARAOSIMIT S.R.L.
98 11.02.2021 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat dnei Molfa Bianca-Cireașa
97 11.02.2021 Numirea persoanei responsabile cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă
96 11.02.2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Danciu Florica Maria
95 11.02.2021 Acordarea autorizației de transport persoane ARAOSIMIT S.R.L.
94 10.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Tufiș Monica
93 10.02.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Costache Iuliana
92 09.02.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1409/2017, privind desemnarea persoanelor care au drept de semnătură asupra contului curent deschis la UNICREDIT BANK
91 08.02.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 1141/2019, privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Petroșani
90 05.02.2021 Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
89 05.02.2021 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Bălăcian Claudia
88 05.02.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dna Ciulacu Viorica
87 04.02.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Molfa Bianca-Cireașa
86 03.02.2021 Modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Dispoziția nr. 1002/2020 privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară și aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea acestuia
85 03.02.2021 Modificarea art. 2, pct. 1 al Dispoziției nr. 987/2020 privind organizarea comisiilor de inventariere a patrimoniului municipiului Petroșani
84 03.02.2021 Instituirea curatelei pentru minorul Lungu Andrei-Alexandru
83 02.02.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi AXENTE IORDACHE P.F.A.
82 29.01.2021 Promovarea temporară a domnului Bacriș Gheorghe, în funcția publică de conducere vacantă de șef birou gr.II în cadrul Biroului circulație, drumuri publice
81 29.01.2021 Menținerea cuantumului ajutorului social pentru familia dnei Zoltan Cristina
80 29.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Fîță Florin
79 29.01.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dnei Burlacu Anica
78 29.01.2021 Constatarea încetării plății indemnizației lunare acordată dlui Galik-Vântu Iosif
77 28.01.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Ciumărnean Amalia-Mihaela
76 28.01.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Capotă Andreea-Cezara
75 28.01.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dna Tănase Claudia
74 28.01.2021 Încetarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Capotă Andreea-Cezara
73 28.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul social pentru dl Rusu Dumitru
72 28.01.2021 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare acordată persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților legali ai acestora
71 28.01.2021 Delegarea calității de reprezentant al Municipiului Petroșani în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara
70 28.01.2021 Constituirea Comisiei municipale Petroșani pentru recensământul general agricol din România runda 2020
69 28.01.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 495/2020, privind constituirea comisiei municipiului Petroșani, pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
68 27.01.2021 Încetarea raportului de muncă al dnei Buta Carmen-Manoela
67 27.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Tomuța Victor
66 27.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Liteanu Catița-Raluca
65 26.01.2021 Constituirea Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani și a serviciilor publice subordonate acestuia
64 26.01.2021 Modificarea Dispoziției nr. 59/2021 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 13
63 26.01.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Varadi Angela
62 26.01.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale dnei Nune Maria-Bianca
61 26.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Chiuzan Irma
60 25.01.2021 Constituirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani”, cod SMIS 119887, pe loturi
59 21.01.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 13 Modificată prin Dispoziția  64/2021
58 21.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Lingurar Paula-Suzana
57 21.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică acordat dnei Ștefan Maria
56 21.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei Anca Georgiana
55 21.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei Luchian Valeria
54 21.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui Zecheș Cosmin
53 21.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social acordat dlui Piscureanu Dorel
52 20.01.2021 Desemnarea reprezentanților primarului municipiului Petroșani în Consiliile de Administrației ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Petroșani
51 20.01.2021 Încetarea contractului individual de muncă al dnei Prodan Mihaela
50 20.01.2021 Încadrarea doamnei Kîrlig Tania în funcția contractuală de execuție de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani – Cabinetul viceprimarului
49 20.01.2021 Constituirea comisiei și a comisiei de contestații pentru vânzarea cabinetelor medicale C.M.I. – Dr Rebrișoreanu Angela și C.M.I. – Dr Gheorghiu Constantin
48 20.01.2021 Stabilirea responsabililor pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/23.12.2020 a Directorului Camerei de Conturi a județului Hunedoara
47 20.01.2021 Încetarea suspendării contractului individual de muncă al dnei Lazăr Teodora
46 20.01.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi DARIUS TAXI DRIVER S.R.L.
45 20.01.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Vițel Simona Marieta
44 20.01.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Borbely Maria
43 20.01.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Tacu Elena
42 20.01.2021 Modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică acordat dlui Cherciu Ioan
41 20.01.2021 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat dnei Rădescu Mădălina Monica
40 20.01.2021 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat dnei Borbely Maria
39 20.01.2021 Acordarea autorizației de transport persoane AXENTE IORDACHE P.F.A.
38 19.01.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Chirițoi Neculai
37 19.01.2021 Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat dnei Radu Nina
36 19.01.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale copiilor proveniți din familii defavorizate
35 19.01.2021 Delegarea unor atribuții Viceprimarului municipiului Petroșani Completată prin Dispoziția 386/2021
34 18.01.2021 Constituirea comisiei de recepție a memoriului de prezentare al Amenajamentului pastoral, pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali, aflate pe raza administrativ teritorială a municipaiului Petroșani
33 18.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Oprea Eufrusina
32 18.01.2021 Încetarea dreptului la serviciile Cantinei de ajutor social pentru dl Moldovan Andrei
31 18.01.2021 Acordarea indemnizației lunare dlui Fazakaș Andrei
30 18.01.2021 Instituirea curatelei pentru minorele Somnea Ariana-Ioana și Somnea Maya-Ioana
29 18.01.2021 Stabilirea indemnizației de încadrare a dnei Ghioc Mariana, viceprimar al municipiului Petroșani
28 14.01.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi OANALY SPEED S.R.L.
27 14.01.2021 Acordarea autorizației de transport persoane în regim taxi STEFAN M.A. MARIAN P.F.A.
26 14.01.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dna Radu Nina
25 14.01.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Vrăjitoriu Vasile
24 14.01.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru dl Savin Constantin
23 14.01.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Deak Ana-Maria
22 14.01.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Roșian Elisabeta
21 14.01.2021 Acordarea unui ajutor de urgență dlui Avădanei Daniel
20 14.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dlui Chiriac Dumitru
19 14.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Tamazi Irma
18 14.01.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 15 ianuarie 2021, ora 12
17 13.01.2021 Aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
16 12.01.2021 Aprobarea Codului de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
15 11.01.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 16.02.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, cls. I, gradul preofesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
14 11.01.2021 Încetarea perioadei de stagiu și numirea în funcția publică de execuție definitivă a dnei Săpânțan Anamaria
13 11.01.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al doamnei Vișan Liana-Păunița
12 11.01.2021 Acordarea gradației de vechime în muncă și stabilirea salariului de bază al domnului Niță Alexandru Lucian
11 08.01.2021 Alocarea numerelor aferente formularelor financiar-contabile Completată prin Dispoziția 441/2021
10 08.01.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară convocată de îndată pentru data de 11 ianuarie 2021, ora 14
9 07.01.2021 Reluarea dreptului la ajutorul social pentru dna Heresteșan Elena
8 07.01.2021 Suspendarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Bălăcian Claudia
7 06.01.2021 Revocarea Dispoziției nr. 1057/23.12.2020 de acordare a indemnizației lunare dnei Kuszai Janeta
6 06.01.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru dl Pipera Miron-Ionuț
5 06.01.2021 Încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia dnei Căldărar Mariana-Delia
4 06.01.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Căldărar Mariana-Delia
3 05.01.2021 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în data de 08.02.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, cls. I, gradul profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani
2 05.01.2021 Încetarea plății indemnizației lunare acordată dnei Petrea Leana
1 05.01.2021 Încetarea raportului de muncă al dnei Stan Carmen

Comentariile sunt închise.