Informarea în prealabil, din oficiu asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:

“Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administrația Piețelor pentru anul 2021”

Anunț taxe piață 2021

Referat aprobare taxe piață

Raport de specialitate piață

Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Serviciul Public Administrația Piețelor – Hala Pieței Centrale, la dl Crețu Sorin – Șef Serviciu, pâna la data de 11.12.2020 sau pot fi transmise prin fax la numărul de telefon: 0254542622 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: spapp_petrosani@yahoo.com.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul Instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi manifestă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
“Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Petroșani”

Referat de aprobare

Raport  de specialitate

Anexa – REGULAMENT

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la sediul Serviciului Poliție Locală din str. Constructorul, nr. 2, la dl Stancioi Nicolae – șef Birou, până la data de 27.11.2020 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254541114 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: politia.locala@primariapetrosani.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției, în presa locală şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, își manifestă intenția de a adopta următorul proiect de act normativ privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, a modalității de gestiune a serviciului public de transport public local în Valea Jiului, a Proiectului de Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC ZONAL „GREEN LINE-VALEA JIULUI”, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului si a Caietului de Sarcini al Serviciului de Transport Public Zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului

Anexa 1 – Studiu oportunitate Green Line Valea Jiului
Anexa 2 – Contract delegare
Anexa 3 – Regulament
Anexa 4 – Caiet de sarcini 
Anexe contract delegare
Raport Studiu de oportunitate Green Line
Referat de aprobare modalitate de delegare

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la dna Dragoș Paulina – Director Executiv, la et. 1, cam. 11, până la data de 21.08.2020 sau pot fi trimise prin fax la numărul: 0254545903 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei municipiului Petroşani, pe site-ul instituției şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei municipiului Petroşani.

 

 

>>> Consiliul Local al municipiului Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, își manifestă intenția de a adopta următorul proiect de act normativ:

„Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Municipale Petroșani”

 

Comentariile sunt închise.