Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute

CONSULTAREA POPULAȚIEI
OBIECTIV: Construire magazin materiale de construcții, drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, lucrări tehnoedilitare în incintă, puț, pilon publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclamă fațadă, cabina poartă, post transformare, punct conexiuni, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, amenajare accese.

Adresa: PETROȘANI, str. Lunca, nr. 115
Informații privind investiția se pot obține de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei municipiului Petroșani.

 

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice:

„Art. 6 Serviciile de utilităţi publice se organizează şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

Art. 9 Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice:
e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor”,
Primăria Municipiului Petroșani anunță publicul interesat asupra punerii în dezbatere publică a proiectului STRATEGIA LOCALĂ CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ŞI FUNCŢIONAREA PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL PETROȘANI

 

 

 

DEZBATERE PUBLICĂ  pentru proiectul „STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI 2020-2025”

Primăria municipiului Petroșani anunță publicul interesat asupra punerii în dezbatere publică a proiectului „STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI 2020-2025” împreună cu INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI.

Documente care pot fi consultate:  STRATEGIE DEZVOLTARE și INDICATORI PERFORMANȚĂ

Comentariile și propunerile scrise pot fi depuse la sediul Primariei municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, la Registratură, camera 5 sau trimise la adresa de e-mail primarie@primariapetrosani.ro până în data de 20 iulie 2020.

 

DEZBATERE PUBLICĂ – consultarea populației cu privire la Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public în municipiul Petroșani.

Comentariile sunt închise.