PH nr.149 din 24.07.2020

PH nr.149 din 24.07.2020

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, a modalității de gestiune a serviciului public de transport public local în Valea Jiului, a Proiectului de Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC ZONAL „GREEN LINE-VALEA JIULUI”, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului si a Caietului de Sarcini al Serviciului de Transport Public Zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexe contract delegare, Referat de aprobare modalitate de delegare, Raport Studiu de oportunitate Green Line

phcl modalitate delegare greenline final

Comentariile sunt închise.